MANAGERIAL ASSESSMENT AND EVALUATION METHODS FOR “NO NAME” MID SCALE TURKISH FAMILY COMPANIES

MANAGERIAL ASSESSMENT AND EVALUATION METHODS FOR “NO NAME” MID SCALE TURKISH FAMILY COMPANIES

Bu seminerin içerik ve akışı için necdetuygurer@hotmail.com ile iletişime geçiniz. Seminer genel müdür, şirket sahibi, yönetici ortak veya yönetim kurulu  başkan/murahhas üye düzeyi içindir. Muhasebe finans direktörleri üst yöneticileri ile birlikte katılabilirler

Sayfa Arşivi;

(önceden bu sayfada yer alan metinler)

SADECE GENEL MÜDÜR İÇİN TEK SAYFALIK – TEK ŞEMADA ŞİRKET BİLGİ/RAPOR DÜZENİ EGEMENLİĞİ VE ÇOK DAHA FAZLASI (Eğitim günü gece 24 te uygulanabilecek şekilde)

ONLINE ÇALIŞMA

 • NEDEN BU ÇALIŞMA?
 •  
 • Şirket yönetim “bilgi spekturumunda” bağımsızlık ve egemenlik için
 • Şirket bilgi akışı,belgelerine özellikle raporlara “tam hakimiyet” için
 • Zor ortam ve piyasalarda kıyaslanamaz hızda karar verebilmek için
 • Çok etkin yönetimsel kontrol için
 • Benzeri görülmemiş bir “tasarruf” için
 • Acil durumlarda “çok hızla, doğrudan müdahale edebilmek” için
 • Yönetimin her alanında hızlı gelişim sağlamak için
 • Stratejik üstünlükleri korumak, geliştirmek, yaratmak için
 • Benzer sistemler tasarlayıp, kurabilmek ve işletebilmek için
 • Genel müdürün “gradosunu” iki üç basamak yükseltmek için
 • İXXXXXXXXX yetkinliği için
 • ***
 • NASIL ÇALIŞACAĞIZ?
 •  
 • Önce “şablon” belirlemek için kavramsal, şematik bir tablo çizeceğiz, “lejantını” konuşacağız (10-15 dk)
 • Sonra tek, şematik bir “büyük tablo” çizeceğiz (fakat A4 sınırları içinde kalacak) içindeki ögeler ve ögeler arası ilişkileri konuşacağız (60-70 dk)
 • Bu kadar;)))
 • En son tavsiyelerimizi tartışacağız
 • ***
 • ÇALIŞMADAN SONRA GENEL MÜDÜRÜN ELİNDE SOMUT OLARAK NELER KALACAK?
 • Tek sayfalık ve şematik, çok amaçlı yönetim bilgi akış tasarımı
 • Tek sayfalık şirket yönetim/kontrol raporu formatı
 • Tek sayfalık şirket satış yönetim kontrol raporu formatı
 • Tek sayfalık şirket “kontrol/denetim” raporu formatı
 • İsterse GM Özel Yazılım tasarımı, adına “”GENERATION SOFTWARE” diyelim, GM nin istediği her şirkette çalışır
 • ***
 • KASITLI! OLARAK ÖNCELİKSİZ YAZILMIŞ ÇALIŞMADA ELE ALINACAK TEMEL “OLGULAR” LİSTESİ
 • Tekdüze muhasebe hesap planı
 • Şirket bütçe formatı
 • Satış CRM raporları, format ve akış
 • “Kızılay Çadırı”
 • GM için tek sayfalık yönetim raporu
 • *
 • Müdürler düzeyi yönetimde hakimiyet “karambolleri”
 • Başta satış norm kadro kavram ve ölçüsü
 • Enterprise Architecture
 • Maliyet Muhasebesi
 • Excel faciaları
 • *
 • Kar zarar tablosu
 • Her düzeyde yatırım karlılığı hesabı
 • Bilanço
 • Jay FORRESTER
 • Kurt LEWIN
 • *
 • SİOP(S)
 • Mizan
 • Muhasebe programı
 • GM ÖZEL YAZILIMI
 • Şirket veri bankaları (konum, tasarım, işletim)
 • *
 • GM için tek raporda satış yönetim ve kontrolü
 • İK saçmalıkları
 • Mali denetim
 • Due Diligence(s)
 • Şirket içi iletişim networkleri (konum, tasarım, işletim)
 • *
 • Şirket ERP sistemi (Taklamakan Çölü)
 • Piyasalar (bilgi alma yöntemleri)
 • Bilgi güvenliği
 • Şirket içi kaçaklar ve kayıplar
 • GM için tek raporda şirket kontrolü
 • *
 • Sistem teorisi
 • Antik Kyzikos Şehri
 • 2020 de pek “moda”  abuk sabuk, “köpeğe versen yemez” şirket işleri listesi
 • “İtfaiye panosu”
 • MIS (MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS)
 • *
 • IMS (INFORMATION MANAGEMENT SYSTEMS)
 • Humbaracı Ahmet Paşa
 • Termodinamiğin 2 nci yasası
 • GM Spekturum el kitabı
 • Özünde kota prim sistemi, konum ve işletimi
 • *
 • DİĞER
 • *

Yukarıda listelenen “olguların” tümü, bir A4 sayfasını taşmayacak bir şekil içinde tartışılacaklardır

***

 • “SAKIN HA!”
 • Bu çalışmaya yerinize “vekil”, asistan, İK cı MİK cı göndermeyiniz

(zaten kayıt alamayız)

 • Bu çalışmaya size bağlı bir müdürünüzle gelmeyiniz

LÜTFEN!

 • Size bir dosya verilemeyeceği için not almaya hazır olunuz, çalışmamız konusunda sorularınız veya tartışmak istediğiniz konular varsa bunları hazırlayınız.

SAYFA ARŞİVİ

1 NCİ SINIF 3 NCÜ NESİL ÜST YÖNETİCİ OLMAK

Eğitmenlerimiz Osman ERK ve Necdet UYGURER birlikte toplam 90 yıllık iş ve yönetim deneyimine sahip bulunmaktadırlar

NESLİMİZE BAKALIM!

 • Düşündürücü 3 dakikalık açılış “sınavı”
 • “Sen kimsin”?
 • Nasıl bir şirkettesiniz, nasıl bir şirkette olman lazım?
 • 3 ncü Neslin “ekolojisinde” kimler var, 1,2,4 ve 5 neredeler?
 • Dramatis Personae;
 • Aile şirketi iseniz sahne ve arkasında ve önünde kimler var?
 • 3 ncü nesilsin ama şirkette neredesin, “gölge misin yoksa gerçek mi?

(genel müdürsün veya yönetim kurulu başkanı veya bir “veliaht” müdür)

3 NCÜ NESİL “ÇOK ÖZEL”

 • İlişki ve iletişim yönetimin nasıl olmalı? İletişim ve ilişki hızın, trafiğin, “fren mesafelerin”
 • “Olmazsa olmaz yönetim becerilerin neler olmalıdır?

(genel müdür ve yönetim kurulu düzeyinde ayrı ayrı)

Reel iş yapma erkin nedir, nasıl olmalı, nasıl kazanılır?

 • İş yaptırma erki nedir, nasıl kazanılır, nasıl olmalı?
 • Muhasebe ve finans “hakimiyetin” nedir?
 • (“Ölümcül” önemde “hakimiyet” testi)
 • Teknik, teknoloji veya imalat görgün ne olmalıdır, ne kadar olmalıdır?
 • Şirketinde hangi raporları almalı ve nasıl kullanmalısın?
 • Ego kontrolün, motivasyonun, özel iş ve ilişkilerin ve kendin ve şirket için varlık yaratma ve yönetimin nasıl olmalı?
 • Kültürün, görgün nasıl olmalı ve nasıl geliştirilmeli?
 • Dünyayı nereden ve nasıl izlemelisin?
 • İnovasyon becerilerin nasıl olmalı, nasıl geliştirmelisin?

HANGİ NESİL OLURSAN OL! İŞİN ÖZÜ

 • Şirket organizması nasıl oluşur?
 • Şirket organizasyonunun kuralları nelerdir?
 • “Güç” nasıl ve nerelerden kazanılır, nasıl yönetilir ve nasıl “tüketilmemeli”?
 • Strateji nedir ve gerçekte nasıl “pençe gibi şirkete bağlanmalıdır?
 • Üst düzey yönetici olarak davranış biçimin nasıl olmalıdır?
 • Değişime, yeniliklere, gelişime nasıl açık olmalı ve kalmalısın?
 • Bu “yaratıcılık” nedir, neden gerekli, ne kadar yapabileceksin?
 • “Allah göstermesin” “attan inince” veya “düşünce” ne yapacaksın? Neler yapabilirsin?
 • *
 • Düşündürücü 3 dakikalık “kapanış” sınavı
 • (Açılış ve kapanış testleri, katılımcıların kendilerini değerlendirecekleri ve kendilerinde kalacak olan kağıtlardır)

Sayfa  Arşivi;

TEK SAYFALIK YÖNETİM RAPORLARI İLE ETKİN ŞİRKET YÖNETİMİ

Çalışmanın Amacı

Karar almadan yönetim olmaz. Karar vermek için de veri, bilgi, genel adı ile done gerekir.

Yönetimde rapor, karar almak için “vazgeçilmezdir” bir alternatifi yoktur, asla göstermelik olmaması gerekir. Bu günkü teknoloji düzeyinde, raporun reel bazı verilere dayanması ve “anında” hazır olması gerekir.

Profesyonel yönetici ve iş sahibi karar vermek için anında şirketin güvenilir verilerine kolaylıkla ulaşmak zorunluluğundadır, çağın iş hayatına “diktası” budur.

Amacımız, bir şirketin her yönü ile (isterseniz 360 derece diyebilirsiniz) ilgili TEK SAYFALIK raporların, muhasebe kökenli olmak şartı ile “zınk” diye hazır edilmesidir ve bu iş bugün Türkiye koşullarında “çok kolay yapılabilir”, “pahalı olmayan”, 10 kişilik ve belki 5 milyon TL cirosu olan bir şirketin yapabileceği bir iştir gerisi mazeret, iş bilmezlik, yönetimsel yobazlık ve çağ dışılıktır.

Tek sayfalık raporların gerektiğinde değişebilen tek sayfalık özeti de Necdet UYGURER deneyiminin bir ürünüdür.

Bu çalışmanın uygulaması, şirkete para kazandırır, karı ve karlılığı “arabalar dolusu taş taşımadan, angaryasız” artırır.

En azından bir kere “yazmadan” öğrenilmeyeceği ilkesi doğrultusunda, çalışmamızda “seyirlik” bir Power Point sunumu ya da benzeri bulunmayacaktır. Hiç kuşkusuz bazı çok önemli tek sayfa rapor örneklerini çalışmanın sonunda dağıtıyor olacağız ancak, katılımcılarımızın not almasını özellikle tavsiye ediyoruz.

Çalışmanın Özgünlüğü

Çalışmamız Türkiye iş hayatında bir ilktir. (SAP filan konuları dahil)

İçerik

      1

 • Tek sayfalık rapor kavramı
 • Tek plan kavramı (SIOP ve SIOPS)
 • Tek sayfalık rapor anlayışı ve “mizan”
 • Mizan “okur yazarlılığının” önemi
 • Tek sayfalık rapor ve genel adı ile CRM ve ERP sistemleri
 • “Taklamakan Çölü”
 • Tek sayfalık rapor ve yönetimde “network” anlayışı

     2

 • Şirket yönetimi için en sık gereken seçilmiş 17 tek sayfalık rapor örnekleri
 • (alt başlıkları ile ve tek sayfa formatında)
 • Tek sayfalık raporlardan üretilen özet ve gene tek sayfa rapor örnekleri
 • Tek sayfalık raporların tek sayfalık özeti, örnek

   3

 • Tek sayfalık raporların teknik kurgusu

  4

 • Olası katılımcı istekleri için tek sayfalık rapor tasarım örneklemeleri

WORKITIVE Eğitimin bir özgün müşteri hizmeti olarak, Eğitmenimiz dileyen katılımcılar ile eğitim sonrasını izleyen birkaç hafta içinde, TEK SAYFALIK YÖNETİM RAPORLARI konulu, bir veya bir buçuk saatlik BİREBİR bir danışmanlık sohbetini, ücretsiz olarak yapabilecektir. Bu sohbet Eğitmenimizin ev sahipliğinde, karşılıklı uygun bir zamanda yapılacaktır.

Önceki içerikler;

CURING MANAGERIAL POST TRAUMATIC STRESS DISORDER – YÖNETİCİLER İÇİN İŞ HAYATI DARBELERİNDEN SONRA TOPARLANMA

YAKLAŞIM, YÖNTEMLER, TEKNİKLER

“GIVEN SUFFICIENT STRESS ANYONE CAN BREAK DOWN”

(Yeterli stres altında yıkılmayacak insan yoktur)

Eğitimin Amacı

Eğitimimiz profesyonel yönetim kariyerleri içinde olup travma yaşamış, yaşayan ya da yaşama olasılığı bulunanlar için önce kariyer ve sonra da yaşam “kurtarıcı” niteliktedir.

Stres  “sudan eğitimlerde “ anlatıldığı gibi kolay yönetilebilen bir olgu değildir. Stres ciddi bir tıbbi rahatsızlıktır. Travma ise her zaman en ağır stres kaynaklarından bir tanesidir. İşi yöneticilik olan herkes her an travma yaşayabilir. Travma yaşamamanın garantisi yoktur. Travma sonrası stresten kurtulabilmek ise kariyerde ve yaşamda gerçek başarının adıdır.

Travma ya da iş hayatındaki beklenmeyen darbelere hazırlıklı olmak gerekir.

Bu darbeler, kariyerde, başarıda, prestijde, sağlıkta, aile yaşamı ve mutlulukta, maddiyatta alınabilir.

Ayrıca, yönetim darbelerinin yarattığı travmalardan “garanti” kurtuluş ta yoktur.

(söz konusu travmalar, aniden gözden düşme, üst yönetim haksızlık ve hakaretleri, görevden alınma, işi bırakmak mecburiyeti, terfi alamama, mobbing, pasifize edilme,  ….. dir )

Eğitimimiz;

 • Profesyonel yöneticiler
 • Profesyonel yöneticileri yöneten üst yönetim kadroları
 • Profesyonellere çalışan iş sahipleri, patronlar
 • Profesyonel yöneticilerin eşleri, yetişkin yakın çevreleri için tasarlanmıştır.

Eğitimimiz Türk iş hayatından alınan seçilmiş örnek olayların farklı yönlerden incelendiği gerçekçi bir uygulama atölyesidir, bir Power Point gösterimi değildir.

Katılımcılarımızı somut soruları ile tartışmak istedikleri, değerlendirilmesini istedikleri konularıyla gelmeye, dikkatle not almaya davet ettiğimiz bir çalışmadır.

İçerik

 • Yönetim ve travma olguları
 • Travma sonrası stres sorunu (Post Traumatic Stress Disorder)
 • Bilimsel tanım, tanılar, özellikler, tavsiyeler, kaynaklar
 • Yönetimde travma sonrası stres
 • Nedenleri, tanıları, sonuçları, ele alış tarzları
 • ***
 • Travma sonrası stresle ilgili seçilmiş örnek olaylar (en sık karşılaşılan17);
 • (örnek olaylar katılımcı profiline göre seçilmektedir, seçilen olaylar ve sekansları farklı olabilmektedir)
 • 1-2
 • Büyük şirkette üst yönetim mobbingi sonucu oluşan travmalar
 • (erkek ve kadın yöneticiler için ayrı ayrı)
 • 3-4
 • Çok üst düzey (örneğin genel müdür) yönetimden, birden bire “sokağa” düşme travması
 • (yerli ve yabancı sermayeli şirket örnekleri)
 • 4-6
 • Geçimsiz, huysuz hatta kabus patron kaprisi sonucu oluşan travmalar
 • 7-8
 • Yöneticilerin kendi vahim hataları veya gafletleri sonucunda oluşan travmalar
 • (En sıkkarşılaşılan “ölümcül” 7)
 • 9
 • Yabancı şirketle yanlış ilişkiler sonucunda oluşan travmalar
 • 10 – 11
 • Şirket ortakları – aile fertleri kaynaklı dışlanma travmaları
 • 12 – 13
 • Aileden olmayan aile şirketi yöneticileri travmaları
 • 14
 • Geliyorum diyen, illegalite kaynaklı travmalar, bunların yaratabileceği adli hatta polisiye travmalar
 • 15
 • Problemin medyaya yansıması kaynaklı travmalar
 • 16
 • Masum nedenlerle oluşan travmalar (kişisel sağlık gibi)
 • 17
 • Çok önemli veya stratejik imkanların hatta kariyerin yitirilmesi sonucu oluşan travmalar
 • ***
 • Travma sonrası stresten kurtulmak için;
 • Motivasyon çözümleri, kullanılabilir teknikler
 • Seçilmiş travmalara göre örnekler
 • Tavsiyeler
 • *
 • Profesyonel yardım alma çözümleri
 • (psikolojik, psikiyatrik yardım)
 • Seçilmiş travmalara göre örnekler
 • Önemli uyarılar
 • *
 • Koçluk çözümleri
 • Koçluk yaklaşım ve tekniklerine özet toplu bakış
 • Seçilmiş travmalara göre örnekler
 • Çok önemli koçluk tavsiyeleri
 • *
 • Spiritüel çözümler
 • Seçilmiş travmalara göre örnekler
 • Spiritüellik konusunda tavsiyeler
 • *
 • Yönetsel çözümler
 • Seçilmiş travmalara göre örnekler
 • Yönetsel çözümlerin katı kuralları
 • Farklı örnekler
 • *
 • Kurtulma yöntemleri ve travma biçimleri arasındaki ilişki
 • TRAVMA VE STRESTEN PRATİK KURTULMA TABLOSU-ŞEMATİK
 • Tabloyu kişiselleştirme ipuçları
 • Farklı örnekler
 • *
 • Toplu değerlendirme

WORKITIVE Eğitimin bir özgün müşteri hizmeti olarak, Eğitmenimiz dileyen katılımcılar ile eğitim sonrasını izleyen birkaç hafta içinde, YÖNETİM TRAVMA YÖNETİCİ KOÇLUĞU konularında, bir veya bir buçuk saatlik BİREBİR bir danışmanlık sohbetini, ücretsiz olarak yapabilecektir. Bu sohbet Eğitmenimizin ev sahipliğinde, karşılıklı uygun bir zamanda yapılacaktır.

Sayfa Arşivi;

PRE SALES – TEKNİK SATIŞ KADROLARI İÇİN MÜŞTERİ ADAYLARI İLE SATIŞ ÖNCESİ “SATIŞ” ODAKLI ETKİLEŞİM

Çalışmanın Ana Fikri ve Ortaya Çıkışı

WISDOM AKADEMİ olarak özellikle, yazılım, makine, havacılık ve savunma sanayi şirketlerine yapmış olduğumuz satış eğitimlerinde deneyimli teknik yöneticiler ve satış/pazarlama yöneticileri bizlerden, SATIŞTA EN KIYMETLİ KONU OLAN, deneyimleri nedeni ile müşteri adayları tarafından SATIŞ ÖNCESİNDE DAVET EDİLDİKLERİ halde, kendileri ile ilk iletişimi kuran “teknik adamlarının” iletişim sorunları nedeni ile bu ÇOK STRATEJİK AVANTAJI daha satış başlamadan, kendileri nedeni ile kaybettiklerini ve ÇÖZÜM ARAYIŞINDA olduklarını, çarpıcı örneklerle, samimiyetle belirttiler.

Aşağıda içeriğini bulacağınız eğitim seminerimiz, tamamen müşterilerden ve ağırlıklı olarak Ankara şirketlerinden gelen bir isteğin karşılanması için tasarlanmıştır.

Amacımız, satış, proje, imalat öncesi müşteri adayı daveti alan”teknik adamlara “ en sade ve en pratik şekli ile “satış davranış biçimi” bilinci ve pratiği kazandırmak ve bu MUAZZAM SATIŞ FIRSATLARINI KAYBETTİRMEMEKTİR.

***

Eğitimimiz Türkiye örneklerinin kullanılacağı bir “uygulama” çalışmasıdır. Bir sunum, bir Power Point sunumu değildir. Katılımcılarımızın, hızla çok not almalarını, reel sorunları odaklı çok soru sormalarını ve aktif dinleyici ve katılımcı olmalarını istediğimiz bir eğitim çalışmasıdır.

İçerik

          Müşteri ile satış öncesi “teknik adam” iletişimi ne demektir?

          Yazılım, havacılık ve savunma sanayi şirketlerinden kısa, “doğru” ve “yanlış” örnekler

          Teknik adamlar (ve varsa teknik madamlar!) için pratik satış süreci (nedir, nasıldır, tekniğe sığar mı?)

          Güncel örnekler

          ***

          Teknik adamlar için satış ve pazarlamanın özü ve satış “davranış biçimi”

          Örnekler (sonra gene ele alacağız)

          Teknik adamlar için satış iletişiminde;

           Kullanılması ve kullanılmaması gereken sözcükler

          Kullanılmaması gereken söylemler

          İçine girilmesi ve girilmemesi gereken “iletişim davranış biçimleri”

          Teknik adamlar için genel ve teknik adamdan teknik adama “vahim” iletişim hataları

          Hepsi için örnekler

          ***

          Teknik adamlar için müşteri iletişim, ilişki ve etkileşiminde en önemli konu; soru sormak, genel örnekler, temel soru tipleri, tiplere göre örnekler

          (Soracağımız ve bize sorulacak sorular müşteri “ihtiyaç, ister, amaç, beklenti, sorun, çözüm ve menfaatleri için YAŞAMSALDIR)

          Teknik adamlar arası iletişimde, en sık karşılaşılan sorunlar, iletişim “tuzakları” ve “kasti pusular”.

          Örnekler

          ***

          Teknik adamlar için büyük şirket “satın almacı” tipleri ve bunlarla iletişim

          Tipler, tiplerin sordukları sorular ve tavsiye edilen yanıtlama şekilleri

          (Örneklerle yaklaşık en önemli 27 “teknik” satın alma sorusu canlandırılacaktır)

          ***

          Teknik adamlar için müşteri “danışmanları” ile iletişim ipuçları

          Müşteri iletişiminde “rakipler” konusu, kurallar, incelikler, örnekler

          (Temel 17 örnek)

          ***

          Teknik adamlar için satış öncesi “kalıp”, “faydalı model”, “maket” vb kullanımı, satış gözü ile önemleri, “hileler, hurdalar” ve “dolandırıcılık”

          Çarpıcı örnekler

          Teknik adamlar için “gizlilik” konusu, sözleşme olgusu, gizlilik protokol ve sözleşmeleri

          Çarpıcı örnekler

          ***

          Teknik adamlar için “satış ve pazarlamanın” özü ve SATIŞ DAVRANIŞ BİÇİMİ (TEKRAR)

          Teknik adamlar için “teknik odaklı etkileşimde yaratıcılık” kuralları

          Kısa, 15 dakikalık “örnek” uygulama workshop u “ içinde örnekler

          ***

          “Teknik Müşteri Hizmetleri” (Bir satış türü) nedir, nasıl ortaya çıkmıştır ve teknik adamlar için NEDEN önemlidir?

          En önemli örnek, WHITE CAP

          Türkiye örnekleri

          ***

          Teknik adamlar için “satış ve pazarlama” kariyerleri

          Türkiye ve dünya örnekleri

          ***

          Toplu değerlendirme ve kapanış

Eğitmenimiz;

          Eğitmenimiz yaklaşık 44 (kırk dört) yıldan bu yana satış/satın alma/pazarlama/yönetim konuları içinde bulunmaktadır. İlk satış deneyimini 1972 yılında satış stajyeri olarak ABD de yaşamış, 1980 lerde holding pazarlama müdür yardımcılığı yapmış ve 1987 yılından bu yana yönetim danışmanı olarak yönetim, satış, pazarlama ve satın alma etkinlikleri içinde bulunmuştur.

 

          Halen yönetim danışmanlığı, pazarlama danışmanlığı, satış danışmanlığı, satın alma danışmanlığı, satın alma ve satış eğitmenliği, satış koçluğu, yönetici koçluğu, satış yöneticilerine koçluk hizmetlerine devam etmektedir ve “aktif” olarak satış sahada satış sorumlulukları taşımaktadır.

 

          Eğitmenimiz ayrıca, EIPM,  European Institute of Purchasing Management ( Avrupa Satın Alma Yönetimi Enstitüsü ) akredite eğitmen ve danışmanıdır ve EIPM adına Türkiyede ve yurt dışında “ satın alma için mali analiz “, “ tedarikçi ilişkileri yönetimi “, “tedarik zinciri yönetimi “, “ satın alma için ileri düzey müzakere “, “satın alma da kategori yönetimi” gibi farklı seminerler vermektedir

 

          Koçlukla ilgili ilk eğitimlerini 1994 te ABD de Cleveland, Ohio da almış olup halen koç olarak Certified  Premium Advanced Master Trainer Coach ve NLP alanında Certified  Premium Advanced Master Trainer diplomalarına sahip bulunmaktadır. Koçlukta “ ilk” olan pek çok eğitim yapmış olup, halen koçluk hizmeti verdiği Türk ve yabancı yöneticiler 50 üstü yaş grubunda, performans koçluğu yaptığı profesyoneller ise 27 – 45 yaş aralığında bulunmaktadırlar.

 

          Deneyimi içinde İngiliz ve Amerikan satış şirketlerinde bulunmuş, İskandinav, Hint ve Japon, Alman ve Türki Ülkeler satış şirketleri ile yakından çalışmıştır.

 

          Bu güne kadar doğrudan satış sorumluluğu taşıdığı ürün/hizmet yelpazesi içinde ; döviz, emtia borsaları ürünleri, finans ürünleri ve türevleri, ithal sınai elektronik ürünler, taahhüt hizmetleri, sınai yazılım paketleri, ithal mobilya, ev eşyası ve dekoratif ürünler,, danışmanlık hizmetleri, teknik mühendislik ürünleri, teknik mühendislik hizmetleri, cam ev eşyası, perakende mağaza hizmetleri, finansal yatırım ürünleri, ağır iş makineleri yedek parça ve bakım hizmetleri, eğitim hizmetleri, reklam hizmetleri, kurumsal kimlik tasarım ürün ve hizmetleri, internet bazlı görsel duyuru sistemleri, elektronik güvenlik araç ve sistemleri, sanat eserleri göze çarpanlar arasında bulunmaktadırlar

           

          Sadece 2015 -2018 yılları arasında uygulamalı satış danışmanlık hizmeti verdiği şirket sayısı 47 kadardır.

Sayfa Arşivi;

FIELD SALES COACHING – SATIŞ ALANINDA PROAKTİF VE KOAKTİF KOÇLUK

Eğitimin Amacı

Satış süreci ile koçluk süreci arasında çarpıcı benzerlikler vardır. Koçluk tekniklerinin hemen tümü satışta kullanılabilir. O halde, satış süreci içine koçluk teknikleri yerleştirilebilirse satış etkinliğinin TAM BİR veya İKİ misli ARTTIĞI kanıtlanabilir bir gerçektir.

Koçluk ayrıca, satış hattında, ya da sahada, salt yöneticilik yaklaşımlarına göre birkaç defa daha etkili bir yönetim yaklaşım veya tarzdır.

Proaktif koçluk, bir ihtiyaç, bir sorun ortaya çıkmadan önce yapılan “ önleyici” koçluk, koaktif koçluk ise koç ile danışanının, (SATIŞ YÖNETİCİSİ İLE SATIŞÇI VE SATIŞÇI İLE MÜŞTERİSİ) bir koç ve karşısında danışanı modeli dışında, koç ve danışanın birlikte uyum içinde yaptıkları koçluk türleridir.

Bunlar günümüzde, satış organizasyonları en gelişmiş olan şirketlerde uygulanan ve işin ilginci her boyuttaki satış organizasyonunda uygulanabilir koçluk yöntemleridir.

Amacımız, katılımcılarımızın ve şirketlerinin satış performans ve etkinliklerini gözle görülür şekilde artırmak ve bu işin kırmadan, kızmadan sakin bir şekilde yapılması için gerekli her şeyi öğretmektir.

Eğitimimiz;

 • Satış hattındaki satış yöneticileri
 • Yetkinliklerini artırmak ve yönetici kulvarına girmek isteyen deneyimli satışçılar
 • Satışlardan sorumlu şirket sahipleri, yönetici ortaklar, girişimciler ve yatırımcılar
 • Kendilerine dolaylı bağlı olan bayi satış kadrolarını motive etmek, yönlendirmek durumunda olan bayi satış kadroları ve yöneticileri
 • Görevleri satış etkinliğini artırmak olan satış eğitim, satış operasyon, satış insan kaynakları uzman ve yöneticileri için ÖZEL olarak tasarlanmıştır.

Eğitimimizin Net Yararları

 1. Satış sürecini en hızlı, en pratik, en “sert” şekilde ve koçluk yaklaşımı ile görmek, bireysel bir satış tarzı alt yapısını hazırlamak
 2. Karşılaşılabilecek tüm satış sorunlarına koçluk yaklaşımı ile bakabilmek, özgün çözümler üretmek için yeterli donanıma sahip olmak
 3. İkna ve satışı sonuçlandırma teknik ve taktiklerini koçluk yaklaşım ve hatta teknikleri ile çok etkinleştirmek
 4. Koçluk yaklaşım ve tekniklerini satış odaklı olarak topluca öğrenmek
 5. Satış koçu olabilecek teknik donanıma sahip olmak

Eğitimimiz, örnek koçluk alıştırma ve uygulamaların yapılacağı, yaşanmış satış örneklerinin sunulacağı, bütünü ile interaktif bir atölye çalışması olacaktır.

Faydası katılımcılardan çok eğitmene olan, etraftan toplama, abuk sabuk bir Power Point sunumu değildir.

Katılımcılarımızı dinlemeye, notlar almaya ve çok soru sormaya davet ediyoruz.

Gerek satışta, gerek koçlukta başarının anahtarı soru sormaktan geçer.

İçerik

SATIŞ VE KOÇLUK – KUŞBAKIŞI GÖRÜNÜM

 • Pratik, net satış sürecine toplu bakış
 • Koçluk kavram karmaşası içinde koçluğun sade tanımı ve ayrımı
 • Koçluk süreci
 • Satış ve koçluk süreçlerinde benzerlikler ayrımlar
 • Satış ve koçluk tekniklerindeki benzerlikler ve ayrımlar
 • Proaktif koçluk, nedir ve nasıl yapılır?
 • Koaktif koçluk nedir ve nasıl yapılır?
 • Satışta proaktif ve koaktif koçluk nasıl kullanılır?

SATIŞ AŞAMALARINA GÖRE PROAKTİF VE KOAKTİF KOÇLUK

 • SATIŞA HAZIRLIK AŞAMASINDA PROAKTİF VE KOAKTİF KOÇLUK
 • *
 • Satışçının kendisine bakışı
 • PORTRE tekniği
 • PUSULA Tekniği
 • SSWOTT tekniği
 • Uygulamalar
 • *
 • MÜŞTERİ İLE İLK KARŞILAŞMA AŞAMASINDA PROAKTİF VE KOAKTİF KOÇLUK
 • *
 • Satışçıya müşterinin bakışını anlama tekniği
 • Temel müşteri psikolojik profilleri
 • GESTALT 1 tekniği
 • GESTALT 2 tekniği
 • Uygulamalar
 • *
 • GEREKSİNİMLERİ ANLAMA AŞAMASINDA PROAKTİF VE KOAKTİF KOÇLUK
 • *
 • Koçlukta ve satışta soru ve soru sormanın önemi
 • Soru türleri ve soru sorabilme becerisi
 • Satış ve koçlukta kullanılabilir 9 farklı soru türü
 • Soru örnekleri
 • Soru sormada yaratıcılık için ARMA Tekniği
 • Soru sormada yaratıcılık için BARBIE Tekniği
 • Uygulamalar
 • *
 • SUNUM, İKNA, PAZARLIK, MÜZAKERE AŞAMASINDA PROAKTİF VE KOAKTİF KOÇLUK
 • *
 • Sunum için;
 • SENARYO Tekniği
 • İkna için;
 • SÖZLEŞME Tekniği
 • KOMEDİ Tekniği
 • SİLECEK Tekniği
 • ÇARK Tekniği
 • ÇERÇEVELEME Tekniği
 • Pazarlık için;
 • 3 İSKEMLE Tekniği
 • Müzakere için;
 • ……… Tekniği (en zor koçluk tekniklerinden bir tanesidir)
 • Örnekler – uygulamalar
 • *
 • SONUÇLANDIRMA AŞAMASINDA PROAKTİF VE KOAKTİF KOÇLUK
 • *
 • ÇAPA Teknikleri
 • GRİMM Kardeşler 2 Tekniği
 • KEMENT Atma Tekniği
 • Örnekler – uygulamalar
 • *
 • SATIŞ SONRASI MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ AŞAMASINDA PROAKTİF VE KOAKTİF KOÇLUK
 • *
 • JAPON BALIĞI Tekniği
 • Örnekler
 • *
 • YENİ MÜŞTERİ BULMA AŞAMASINDA PROAKTİF VE KOAKTİF KOÇLUK
 • *
 • AV Teknikleri
 • ORKA, AFRİKA-K, ASLAN Teknikleri
 • KEMENT Atma Tekniği
 • Örnekler
 • *
 • TÜM AŞAMALAR İÇİN GEÇERLİ PROAKTİF VE KOAKTİF KOÇLUK
 • *
 • KOLAJ Tekniği
 • MAYINLAMA Tekniği
 • MODELLEME Teknikleri
 • METAFOR Teknikleri
 • Örnekler – uygulamalar

SATIŞTA PROAKTİF VE KOÇLUK UYGULAMALARI İÇİN TAVSİYELER

 • Sık karşılaşılan sorunlar
 • Sık yapılan hatalar
 • Kolaylıklar için ip uçları
 • Uygulama için Necdet UYGURER tavsiyeleri ve TEKNİK SEÇME VE DENGELEME YÖNTEMİ
 • Uygulama örneği
 • *

İçerikte yer alan koçluk tekniklerinden PUSULA, ARMA, BARBİE, JAPON BALIĞI ve AV ( ORKA, AFRİKA-K, ASLAN) ve müzakeredeki ………..koçluk tekniklerinin telif sahibi eğitmenimizdir.

WISDOM Eğitimin bir özgün hizmeti olarak, dileyen tüm katılımcılarımız eğitimi izleyen iki aylık süre içinde Eğitmenimiz Necdet UYGURER ile 2 saatlik ve ücretsiz bir proaktif – koaktif koçluk seansı veya satış koçluğu konusunda danışmanlık hizmeti alabileceklerdir.

***

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ASİSTANLARI İÇİN MANAGEMENT COACHING ( PROFESYONEL YÖNETİM BECERİLERİ KOÇLUĞU )

Çalışmanın Amacı

Seminerimiz, Yönetici Asistanları için çok etkin koçluk yaklaşım ve yöntemleri yardımı ile “ profesyonel yönetim becerilerini “ geliştirmek, yönetim becerileri konusunda önce kendileri için yönetim becerilerini koçluk yaklaşım ve yöntemleri ile geliştirme amacı ile tasarlanmıştır.

Eğitimin ilk bölümünde her yönetici asistanı (ve her yönetici) için “ olmazsa olmaz “ nitelikteki becerilerin koçluk yöntemleri ile nasıl geliştirileceği sunulacaktır. Bu beceriler özünde; planlama, organize etme, kadro kurma, yönlendirme, koordinasyon, denetleme – kontrol ve bütçe yapmaktır.

Eğitimin ikinci bölümünde ise koçluk yaklaşım ve yöntemleri ile profesyonel yönetici asistanının “ en sık kullandığı “ yönetim becerilerini geliştirme konuları sunulacaktır.

Profesyonel bir yönetici asistanının en sık kullanmak durumunda olduğu yaklaşık 15 kadar yöntem arasında problem çözme, yetki devir etme, iletişim, etkin zaman ve toplantı yönetimi, takım kurma, çok amaçlı çok yönlü müzakere idaresi, şirket içi ve şirket dışı çatışma ve uzlaşma yönetimi, zor gibi görünenlerle ilişki, proje/iş takip ve yönetimi ve kültürel farklılıkları algılama ve idare bulunmaktadır.

Yönetici asistanının “yöneticisine” koçluk yapması konusunda yararları ve “tehlikeleri” ile tartışılacaktır.

Eğitim;

 • Profesyonel üst yönetici asistanları
 • Profesyonel üst yönetici asistan adayları
 •  
 • Olmazsa Olmaz Nitelikteki Yönetim Becerileri Düzeyinde ;
 • Eğitimin İçeriği
 • Eğitim iç ve dış iş hayatından çarpıcı örnekler ve örnek olaylar yardımı ile ve interaktif bir ortamda yapılacaktır. Katılımcıların sadece “ izleyici “ değil, “ “ farkında – aktif “ olmaları gereken bir eğitimdir. Power Point sunumu yapılmayacak, “ katılımcıların “ etkin notlar almaları istenecektir. Eğitimde, neredeyse bir koçluk eğitiminde sunulanlar kadar “ koçluk yöntemleri “ ( yaklaşık17farklı teknik ) sunulacağı için katılımcıların “ sadece dinleyici “ olarak kalmamaları gerekmektedir.
 • Eğitimin Yöntemi
 • Eğitimimiz, yönetici koçluğu ( Executive Coaching ) ve iş yönetimi ( Business Coaching ) koçlukları için bir “ ön koşul “ ve etkinlik çarpanıdır.
 • Planlama
 • Organize erme
 • Kadro kurma
 • Yönlendirme
 • Koordinasyon
 • Kontrol
 • Bütçe hazırlama ve bütçe disiplini
 • Yukarıdaki olmazsa olmaz beceriler için kullanılan koçluk tekniklerine toplu bakış ve değerlendirmeEn Sık Kullanılan Teknikler Düzeyinde ;
 •  
 •  
 • Karar alma
 • Problem çözme
 • Yetki devir etme
 • İletişim
 • Zaman yönetimi
 • ***
 • Toplantı yönetimi
 • Takım kurma
 • İş/proje takip ve yönetimi
 • Müzakere idaresi
 • Çatışma yönetimi ve uzlaşma yöntemleri
 • ***
 • Zor insanlara ilişki ve iletişim
 • Basit insan idaresi
 • Kültürel farklılıkları algılama ve yönetim teknikleri
 • Yaratıcı düşünme teknikleri
 • içinTOPLAM 17 AYRI KOÇLUK TEKNİĞİ ( Teknikler tek tek tanıtıldıktan sonra, her bir tekniğin uygulaması ayrı ayrı canlandırılacak ve isteyen katılımcılar canlandırmalarda etkin şekilde rol alacaklardır.
 • Tekniklerin canlandırılmasında katılımcıların iş yerlerinde karşılaştıkları gerçek yönetim sorunları kullanılacaktır )
 •  
 •  
 • ***
 • Profesyonel üst düzey yönetici asistanı için “ toplu özet “

DİĞER POPÜLER YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI SEMİNERLERİ

Bu bölümde sunulan eğitimler, uzun bir süreden beri, yaklaşık 2005 (evet 2005) yılından bu yana, 13 yıldır, çok düzenli olarak ve sık açılan eğitimlerdir ve yönetici asistan ve sekreterliğinin tüm yönlerini kapsamaktadırlar.

Necdet UYGURER in yönetici asistan ve sekreterlerine yönelik yaklaşık 50 özgün ve farklı eğitimi bulunmaktadır.

Yöntici asistanlarına yönelik diğer eğitimlerimi www.necdetuygureregitim.com sitemde bulabilirsiniz.

*****

– YÖNETİCİ ASİSTANLIĞINDAN YÖNETİME GEÇİŞ İÇİN YÖNETİM BECERİ VE YETKİNLİKLERİ

–  SEKRETER VE ASİSTANLAR İÇİN ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ASİSTANLIĞINA GEÇİŞ ÖZEL PROGRAMI

– YÖNETİCİ ASİSTANLIĞINDAN SONRA …  ( Yönetici Asistanları için Yeni Kariyer ve Meslek Hazırlıkları )

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ASİSTAN VE SEKRETERLERİ İÇİN KOÇLUK YÖNTEMLERİ İLE İLİŞKİ VE İLETİŞİM YÖNETİMİ –

SERTİFİKA PROGRAMI

– ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ASİSTAN VE SEKRETERLERİ İÇİN EN ETKİN VE EN PRATİK PR VE MPR TEKNİKLERİ – WORKSHOP

***

YÖNETİCİ ASİSTAN VE SEKRETERLERİ İÇİN KİŞİSEL GELİŞİM ODAKLI KOÇLUK TEKNİKLERİ – UYGULAMA ATÖLYESİ

YÖNETİCİ ASİSTAN VE SEKRETERLERİ İÇİN HUZUR ODAKLI NLP TEKNİKLERİ – UYGULAMA ATÖLYESİ

YÖNETİCİ ASİSTAN VE SEKRETERLERİ İÇİN YÖNETİCİ KOÇLUĞU

YÖNETİCİ ASİSTAN VE SEKRETERLERİ İÇİN ” NİNJA ” BECERİLERİ

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ASİSTAN VE SEKRETERLERİ İÇİN ZOR İNGİLİZCE YAZILARIN YAZILMASI, TELEFONDA ZOR KONUŞMALARIN YAPILMASI, İNGİLİZCE YAZILI VE SÖZLÜ İLETİŞİMDE NEZAKET, ZARİFLİK VE PROTOKOL

***

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ASİSTAN VE SEKRETERLERİ İÇİN HER DÜZEYDE PAZARLIK, MÜZAKERE VE İKNA TEKNİKLERİ

ÜST DÜZEY YONETICI ASISTAN VE SEKRETERLERI ICIN TEMEL MUHASEBE, BÜTÇE VE TEMEL FİNANS KAVRAMLARI

YÖNETİCİ ASİSTAN VE SEKRETERLERİ İÇİN İNSAN, YÖNETİM VE İLETİŞİM PSİKOLOJİSİ, SEZGİSEL İLETİŞİM, SÖZEL OLMAYAN İLETİŞİM – İLETİŞİM OYUNLARI

101 PRATIK SORUDA YONETICI ASISTAN VE SEKRETERLIGINDE BASARI, HUZUR VE SAGLIK

YONETICI ASISTAN VE SEKRETERLERI ICIN PROFESYONEL DAVRANIS GELISTIRME, PROBLEM ÇÖZME VE STRESLE MÜCADELE TEKNİKLERİ

***

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ASİSTAN VE SEKRETERLERİ İÇİN GENEL İŞLETME BİLGİLERİ – KARLILIK, MUHASEBE, FİNANS, SATIŞ, PAZARLAMA, ÜRETİM VE KALİTE KONTROL BİLGİLERİ – TEKNİK TERMİNOLOJİ VE TRENDLER

EXECUTIVE ( İCRACI ) YÖNETİCİ ASİSTAN VE SEKRETERLERİ İÇİN UYGULAMALI ANALİZ , KARAR VERME VE PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ

İŞLETME YÖNETİCİSİNİN SAĞ KOLU OLAN YÖNETİCİ ASİSTANLARI İÇİN PRATİK İŞLETME YÖNETİMİ

YONETICI ASISTAN VE SEKRETERLERI ICIN INGILIZCE YAZISMA VE RAPOR YAZIM TEKNIKLERI

YÖNETİCİ ASİSTAN VE SEKRETERLERİ İÇİN ETKİN İNGİLİZCE YAZIŞMA VE TELEFONDA İNGİLİZCE KONUŞMA TEKNİK VE BECERİLERİ

***

ÜST DÜZEY FİNANS VE MUHASEBE YÖNETİCİLERİNİN ASİSTAN VE SEKRETERLERİ İÇİN TEMEL EKONOMİ VE FİNANS BİLGİLERİ

ÜST DÜZEY PAZARLAMA VE SATIŞ YÖNETİCİLERİNİN ASİSTAN VE SEKRETERLERİ İÇİN ÖRNEKLERLE PAZARLAMA VE SATIŞ TEKNİKLERİ

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ASİSTAN VE SEKRETERLERİ İÇİN EN GEREKLİ YÖNETİM TEKNİKLERİ

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ASİSTAN VE SEKRETERLERİ İÇİN SUNUM HAZIRLAMA, YÜRÜTME, SAVUNMA, KISA RAPOR YAZIMI, YÖNETİM RAPORLARI ÖZETLEME VE YORUMLAMA TEKNİKLERİ

BÜRO YÖNETİCİLERİ İÇİN EN GEREKLİ 20 YÖNETİM TEKNİĞİ

***

BÜRO YÖNETİCİLERİ İÇİN EN GEREKLİ İLERİ YÖNETİM TEKNİKLERİ

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ASİSTAN VE SEKRETERLERİ İÇİN PRATİK PSİKOLOJİ

TEMEL PSİKOLOJİK PROFİLLER, BİREYSEL PSİKOLOJİNİZ, DİĞER PSİKOLOJİLERLE GEÇİM, UYUM VE ÇATIŞMA YÖNTEMLERİ

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ASİSTAN VE SEKRETERLERİ İÇİN YÖNETİM DANSLARI – 12 DANSLA 12 AYRI YÖNETİM STİLİ

YÖNETİCİ ASİSTAN VE SEKRETERLERİ İÇİN ETKİNLİK ARTIRICI İLETİŞİM VE YÖNETİM “ OYUNLARI “ 15 OYUNLA 15 YETKİNLİK

***

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ASİSTAN VE SEKRETERLERİ İÇİN TÜM MERAK EDİLEN YÖNLERİ İLE PARA PSİKOLOJİ VE YÖNETİM

Yukarıda bir fikir vermek için sıralanan tüm eğitimlerin yaklaşık bir sayfa boyutunda, ” eğitim amacı ” ve ” eğitim alt başlıkları ” hazır bulunmaktadır.

KAPAT